6 Mayıs 2009 Çarşamba

Telefonun icadı

Telefon bilindiği üzere Alexander Graham Bell tarafından icat edilmiştir. Telefonun icadı iletişim konusunda çığır açmış tarihi gelişmelerden birisidir.

Graham Bell'in telefonun icadını yaparken asıl amacı işitme engellilerin sessizliğini ortadan kaldırmaktı.

İşitme fizyolojisi ile alakalı bir kitap okuyan Graham Bell müziğin telle aktarılabileceği fikrini bu şekilde benimsedi. Sonradan çalışmalarını bunun üzerine yoğunlaştırdı.

Watson adındaki bir elektrik mühendisi ile birlikte çalışan Graham Bell 1875 yılında ilk defa tel üzerinden ses iletimini gerçekleştirdi. Ancak ses pek net değildi. 14 Şubat 1876 günü telefonun patenti alındı.

İlk telefon görüşmesi de Watson ve Bell arasında 10 Mart günü yapıldı. Pantolonuna asit dökülen Graham Bell, yardımcısı Watson'a haber vermek için ona telefonu kullandı. Bu şekilde istemeden de olsa ilk telefon görüşmesi sağlandı.

Ardından bilindiği gibi telefon dünyanın en önemli buluşlarından biri olarak kabul ediliyor.

Telefonun icadı bu şekilde yapılmış.

5 Mayıs 2009 Salı

icat Blogu Tekrar Aktif

Yaklaşık 1 senelik aranın ardından blogumuzu tekrar aktif ediyoruz.

Birkaç icat paylaşıp bırakmıştık ancak artık işin boyutunu daha da değiştirmek niyetindeyiz. Umarız da başarılı olacağız.

İcatlara farklı açılardan yaklaşıp, bulunuş hikayelerini ve kimler tarafından bulunduklarını paylaşmaktan zevk duyacağız.

Umarım siz de biz bu paylaşımları yaparken iyi vakit geçirirsiniz.

30 Nisan 2008 Çarşamba

Telgrafin icadı

Telgrafın icat edilmesi;

Uzun yıllar boyunca çeşitli yollarla uzak noktalardan, başka topluluklarla iletişim kurmaya çalışan insanoğlu farklı metodlar denedi. Ateş yakmak, aynalar bunlara örnek olabilir.. Claude Chappe, 1792 yılında uzak mesafelerden iletişim kurmanın bir başka yolunu buldu. Bu yol telgraftı. Kulelerde bulunan hareketli kollar sayesinde çeşitli işaretler ile haberleşme sağlanmaya başladı.

Vikiden'

Claude Chappe, 1792 yılında telgraf adında bir sistem ortaya attı. Tepelerin üzerine kurulmuş kulelerden bir ağ oluşturuldu ve her kulenin üzerinde 49 değişik konuma ayarlanabilen iki uzun kola sahip bir makine vardı. Her konum bir harfe veya bir rakama karşılık geliyordu. Bu sistem çok başarılı oldu. 19. yüzyılın ortalarında Fransa'daki kule ağı yaklaşık olarak 4828 kilometreydi.

Telgraf iki merkez arasında,kararlaştırılmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlayan bir telekomünikasyon düzenidir. 1830 yılında Amerikalı Joseph Henry (1797-1878), elektrik akımını teller vasıtasıyla uzaklara taşıyıp, oradaki bir zili çalıştırdı. Zil bir elektromıknatısa bağlıydı. Bu elektrikli telgrafın doğuşuydu. Elektrikli telgraflar, bir verici, bir alıcı ve ikisi arasına çekilmiş elektrik hattından meydana gelir. Vericiye maniple denir. Maniple, telgraf şebekesindeki elektrik akımını açıp kapayan anahtarlardır. Manipleye basınca devre tamamlanır ve telgraf şebekesinden akım geçer.

Karşı tarafta ise alıcılar vardır. Alıcılar, elektro mıknatıs bobinlerden yapılmışlardır. Elektro mıknatısın karşısında ileri geri hareket edebilen madeni bir çubuk vardır. Bu çubuk elektro mıknatıstan akım geçtiği zaman hareket eder. Çubuğun ucundaki mürekkepli kalem bir kağıt şerit üzerine nokta (.) veya çizgi (-) şeklinde şekiller çizer.

Sesle çalışan alıcılar da vardır. Bunlar kağıt bir şeride yazı yazmak yerine, sert bir cisme vurarak tıkırtı çıkarırlar. Tecrübeli telgraf operatörleri , bu tıkırtıları dinleyerek mesajı çözerler. Burada kısa tıkırtı nokta (.), uzun tıkırtı çizgi (-) anlamına gelmektedir.

1832 yılında Amerikalı ressam Samuel Morse, bir yolculuk sırasında kendisine elektro mıknatıstan söz eden bir yolcuyla tanışmıştı. Telgraf üstünde zaten çalışmaları olan Morse, bu sefer elektro mıknatıslı telgraf için çalışmaya başladı.

1835 yılında, Morse ilk elektromıknatıslı telgrafını yaptı.O telgrafta bulunan elektromıknatısa başlı bir kalem vardı. Bu kalem kâğıt bir şerit üzerine elektro mıknatıstan aldığı hareketle zig zag çizgiler çiziyordu. Bu sistem pek başarılı değildi.

Daha sonra Morse ve yardımcısı Vail bunu geliştirdiler. Nokta ve çizgilerden oluşan bir kodlama sistemi ortaya çıkardılar. Bu kodlama sistemi, daha sonra tüm dünyada kabul gören Mors alfabesiydi.

O yıllarda telgraf en popüler iletişim aracı oldu. İlk telgraf hattı ise 1843 yılında Washington, D.C. ile Baltimore, Maryland arasına çekildi.

Kaynak, http://tr.wikipedia.org/wiki/Telgraf

29 Nisan 2008 Salı

Matbaanın İcadı

İşte matbaanın icadı ve gelişim aşamaları;

Matbaa Johann Gutenberg tarafından icat edilmiştir. Matbaanın ilk kez kullanılması Uzakdoğu’da başlamıştır. Bilinen ilk baskı VIII. yy’da Japonya’da yapılmıştır. İmparatoriçe Shotoko Budizm’in kutsal metinlerini Sanskrit dilinde Çin alfabesiyle bastırmıştır.

İlk kez tek tek harfler dökerek baskı yapmayı Pi Sheng (960-1297) adında bir Çinli denemiştir.

Avrupa’da matbaacılık özellikle XV. yy’da gelişme göstermiştir. Avrupa’da matbaacılığın üssü Hollanda olmuştur. Burada ki basım tekniği tahta kalıplarla yapılmaktadır. Hattatlarca yazılan tahta kalıplar. Hakkaklarca kazınmaktadır. Kalıplar bu yönetemle üretilmektedir. Harlem kentinde ilk kez tek tek harflerle baskı denemelerini 1430 yılında Lourens Janszoon Coster’in yaptığı sanılmaktadır.

Pusulanin icadi

Karalar gözden kaybolduktan sonra, denizde artık deneysel kurallara dayanılarak yol bulmak ve bunu sürdürmek imkânsızdı. Bilimsel tekniğe baş vurmak zorunlu olmuştu. Gidilecek mesafe çok uzak oldu mu, dünyanın küresel yüzeyi düz bir planda gösterilemiyordu. Bu nedenle, gemiciler son çare olarak XVI. yüzyıla kadar kullanılacak “Yer yuvarlağı”na baş vurdular; artık geminin bulunduğu yer, enlem ve boylamlara göre belirlenmekteydi.

Bunun için de X. yüzyılda Araplardan gelme usturlaplar kullanılmakta; bunlarla yıldızların yükseltisi bulunarak kabaca bir enlem-boylam tayini yapılmaktaydı. Ne var ki, boylam hesaplarında birkaç dereceye varan hatalar yapıldığından, işler karışıyordu. Gemiciler, bu çocukluk çağındaki yöntemlerle kalmış olsalardı, kıyılardan uzaklaşmaya dünyada cesaret edemezlerdi. Ama neyse ki, ellerinde pusula vardı.

“Pusula”: İşte bir Çin icadı daha! Isın sülâlesi zamanında (265-419), Çinliler mıknatıslı bir iğne sayesinde “Güney”i belirleyebiliyorlardı. İğnenin bu özelliğinden yararlanmak için 424′te “Mıknatıslı arabalar” yapıldı. Bu arabalar, dikey bir eksen çevresinde dönen bir heykel taşımaktaydı. Heykel, içinde gizli bulunan bir mıknatısın etkisiyle hep güneye dönük dururdu.

Çinlilerin kendilerine mal ettikleri bu icadın gerçek mucitleri Normanlardır. Bunlar, 874′te İzlanda’yı fethetmişler; 932′de Grönland’ı keşfetmişler ve 1000 yılında -yani Kolomb’dan beş yüzyıl önce- Amerika’ya ayak basmışlardı. Pusulaya sahip olmasalardı, bu olağanüstü başarılara nasıl ulaşabilirler, açık denizlerde binlerce millik mesafeleri nasıl aşabilirler ve hareket ettikleri noktaya nasıl dönebilirlerdi?

Her neyse, Fransa’da pusuladan ilk olarak 1200′de söz edilmeye başlandı. Bunu, 1207′de İngiltere ve 1213′te İzlanda izledi. Pusulanın ilkel bir yapısı vardı o zamanlar. İlk önemli gelişmeyi gerçekleştiren Pierre de Maricourt oldu (1269). İğneyi bir mile geçirdikten sonra, bunu bir yanı saydam ve derecelenmiş bir kutunun içine yerleştirdi. Böylece gemicilerin pergeli halini alan bu gereç, artık onlara etkili bir rehber olabilecek; bilinmeyen denizlere açılmalarını ve büyük keşifler çağını açmalarını sağlayacaktı.

Teleskopun icadi

Büyük olasılıkla teleskop, bir bilimsel faaliyet ürünü olarak icat edilmiş değildir. Hollanda'da gözlük üretiminde ortaya çıkan bir yan üründür. Efsane, 1600 yıllarında bir çocuğun, Lippershey'in dükkanında, bir mercekten, vitrinde duran bir diğer merceğe baktığı ve bunun da dışardaki cisimleri daha yakın gösterdiğini farkettiği şeklindedir.

Teleskopun icadı için bir bilimsel dehanın gerekmemiş olması, aslında bu icadın zamanının da çoktan gelip geçmiş olduğunu göstermektedir. Teleskopa her zaman için ihtiyaç duyulmuştu ama gerçekleştirilebileceği düşünülmediğinden, bu alanda herhangi bir girişimde bulunulmamıştı.

Oysa bunu sağlayabilecek araç ve yollar aslında 300 yıldır ortadaydı. Ancak şans eseri icadına neden olan olay, 16. yy'ın artan zenginliği içinde, optik üretiminin de nicel bakımdan yoğunlaşması oldu.

Gözlüğün İcadı

Göz problemleri elbette yalnızca günümüzde yaşanmıyor.

Geçmişten beri insanlar göz kusurlarıyla karşılaştılar. 13.yüzyıla, gözlük icat edilene kadar bu kusurlara katlanmaya mahkumdular.

Kesin olarak tam bir bilgi bulunmasa da gözlüğün icadını yapan kişi olarak İtalyan Salvino degli Armati adı geçiyor.

İtalyan Salvino degli Armati'nin Venedik'te yaşadığı düşünülüyor.

Tabii ki gözlüğün gelişmesi de uzun yıllara mal oldu. İnsanlar geçmişte, günümüzdeki kadar rahat ulaşamıyorlardı gözlüğe. Fiyatı ve çeşidi azdı elbette.

Bir Bilgi: Philadelphia'da açılan ilk gözlükçüde insanlar gözlükleri teker teker deniyor ve uygun olanı alıyorlardı.

icatlaricadi.blogspot.com